Grunt to projekt


Prowadzący:

Tomasz Stankiewicz , Credit Agricole