Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim

Podobno każdy Project Manager powinien znać odpowiedzi na pytania o sens życia projektu: skąd przyszedł? czym jest? dokąd zmierza? 

W konsekwencji łatwo wpaść w pułapkę szybko składanych obietnic a następnie dowieźć zbiór rozczarowań nie tylko interesariuszom, ale i zespołowi. 

Czy jest możliwy powrót do przyszłości - zmiana decyzji i prognoz?

Jak wykorzystać w projekcie wartości empirii, chaosu i relatywizmu? 

Warsztat oparty na wartościach Scruma umożliwi powiedzenie ‚sprawdzam!’ powyższym założeniom.


Prowadzący:

Magdalena Baran , It is not rocket science