Komunikacja nieantagonizująca w Zarządzaniu Projektami.

Zarządzanie komunikacją w projekcie jest jednym z czynników, który warunkuje powodzenie projektów. Na warsztacie dowiesz się: czym jest komunikacja nieantagonizująca, jakie są główne elementy skutecznej komunikacji, poznasz znaczenie komunikacji w realizacji projektu, zapoznasz się z rolą PM w standaryzacji komunikacji projektowej, poznasz standardy komunikacyjne w zrządzaniu projektami, o  paradygmacie w zarządzaniu komunikacją w projekcie. W ramach pracy zespołowej stworzymy standardy komunikacji nieantagonizującej.


Prowadzący:

Monika Księżak , HILLWAY Training & Consulting