Gry jako mniej konwencjonalny sposób poszerzania wiedzy o Scrum

W ostatnich latach obserwujemy nadal dynamiczny rozwój podejść zwinnych, ale pod parasolem agile na czele niezmiennie pozostaje Scrum. Wiele zespołów wybiera właśnie to podejście żywiąc nadzieję na ostateczny sukces swoich projektów. Nie będę odkrywczy ale przypomnę, że decyzje o wyborze stylu pracy na początku projektu na pewno nie załatwią nam końcowego sukcesu. Na to musimy ciężko pracować całym zespołem przez cały okres trwania projektu. Dlatego osoby które chcą wspierać swoje zespoły w tworzeniu lepszego jutra, chcą być efektywnym liderem, scrum masterem, powinny szukać mniej standardowych rozwiązań. Do takowych niewątpliwie zaliczają się gry, które będą tematem przewodnim warsztatu. Gry mogą być wykorzystane w wielu obszarach projektowych na wiele różnych sposobów między innymi aby zintegrować nowo powstały zespół, przekonać „niedowiarków” o wyższości rozwiązań zwinnych nad klasycznymi, podnoszenia zaangażowania i wsparcia współpracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, coachingu czy wreszcie wsparcia cichej i werbalnej komunikacji która jest kluczowa w podejściu Scrum. Podczas spotkania zaproszę Was do współuczestnictwa w scenkach i 3 grach gdzie kluczem będziecie Wy i nauka poprzez dobrą zabawę. Wspólnie postaramy się zając tematami pracy zespołowej, koncentracji na wspólnym celu, prototypowianiu, cichej współpracy i pozytywnej komunikacji. Do zobaczenia podczas sesji z grami!


Prowadzący:

Rafał Stańczak , scrumdo