PM Challenge - Build the team. Achieve the goal. Repeat.

Warsztat oparty na symulacji Raven 13. Sprawdź swoje umiejętności w praktyce. Znajdź swoje mocne strony. Symulacja „Raven 13” jest opowieścią o akcji ratunkowej na podwodnej stacji wydobywczej. Jesteśmy ratownikami i walczymy o utrzymanie ludzi przy życiu.Gra wymaga od nas zbudowania skutecznego, elastycznego zespołu. Zespołu otwartego na pojawiające się wciąż problemy i nagłe zmiany. Zespołu złożonego z ludzi, którzy potrafią efektywnie planować i realizować swoje zadania w oparciu o wspólny cel.


Prowadzący:

Paulina Russak , abcportal

Grzegorz Nawara, abcportal